top of page
Valley.png

Ko te kawa tuatoru

KO  AU   TE   AWA

KO  TE  AWA  KO  AU

I  AM  THE  RIVER,  AND

THE  RIVER  IS   ME

Push play to hear audio

Ko Au Te Awa
00:00 / 00:03
bottom of page